Advokátní kancelář VH Legal​

Advokátní kancelář
VH Legal​

poskytuje právní poradenství občanům, živnostníkům, malým a středním společnostem i některým velkým korporátním klientům.

Každý klient je pro nás důležitý a problému, se kterým se na nás obrátí, věnujeme plnou pozornost. Spokojenost a zájem našeho klienta jsou prioritou, proto klademe důraz na maximální pochopení problému a jeho efektivní řešení na míru klienta.

Advokátní kancelář VH LEGAL poskytuje právní služby v českém a anglickém jazyce.

Právní služby

Advokátní kancelář VH LEGAL poskytuje svým klientům právní služby v oblasti občanského, obchodního, trestního a pracovního práva,
zastupuje klienty před soudy, správními úřady i soukromými subjekty a poskytuje řešení všedních i nevšedních právních problémů.

O NÁS​

Mgr. Viktor Hastík absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2011.

Právní praxi a zkušenosti získal v zavedených advokátních kancelářích v Přerově, Havířově a Brně a věnoval se široké spektru právních oblastí.

V Brně, kde je doma, si po složení advokátních zkoušek založil vlastní advokátní kancelář.

ODMĚNA

Při určení výše odměny za poskytované právní služby VH legal vycházíme z konkrétních okolností a předpokládaného rozsahu práce. Pracnost a obtížnost jednotlivých kauz přitom průběžně vyhodnocujeme. Svým klientům nabízíme kteroukoliv z forem stanovení výše odměny, kterou příslušný právní předpis umožňuje.

S klienty, kterým poskytujeme naše služby dlouhodobě, pracujeme zpravidla na bázi paušální odměny, jejíž výše je stanovena po vyhodnocení potřeb klienta, množství očekávané práce a její náročnosti, a která zahrnuje veškeré činnosti konané ve prospěch klienta bez ohledu na jejich odbornou a časovou náročnost, mimo hotových výdajů.

Není- li odměna sjednána, má advokát právo na minimální odměnu stanovenou pro daný typ kauzy advokátním tarifem, tj. vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb. Aktuální znění advokátního tarifu naleznete zde.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Mgr. Viktor Hastík, advokát

evid. č. České advokátní komory: 17950

IČO: 88904270

ID datové schránky: 9v5zaqw

Advokátní kancelář

Chleborádova 91/43

619 00 Brno

Zastávka autobusu č. 49 Dolní Heršpice

Řešení případných spotřebitelských sporů

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Každý advokát je povinen uvádět tuto informaci na svých smlouvách se spotřebiteli ( případně ve svých obchodních podmínkách, pokud na ně smlouva odkazuje), dále na svých webových stránkách, jestliže je advokát provozuje.

V případě sporu mezi spotřebitelem a advokátem, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne advokát spotřebiteli tyto informace v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

Poučení spotřebitele o mimosoudním řešení sporů

Dle současného znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je klientům (jakožto spotřebitelům) dána možnost mimosoudního řešení případného sporu s advokátem, a to prostřednictvím mimosoudního řešení věci skrze pověřený subjekt, kterým je v těchto případech Česká advokátní komora.

Veškeré podrobnosti k otázce mimosoudního řešení sporu klienta (spotřebitele) s advokátem, včetně podrobného návodu jak postupovat, jsou uvedeny na internetových stránkách České advokátní komory – www.cak.cz. Česká advokátní komora, Národní 16, 110 00 Praha 1, ID datové schránky: n69admd, Elektronická podatelna ČAK: epodatelna@cak.cz, Tel.: 273 193 111.

Vytvořilo Gemiler Media.

© Všechna práva vyhrazena.

Ochrana osobních údajů

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.