PRACOVNÍ PRÁVO

Nabízíme právní poradenství při přípravě pracovních či manažerských smluv i dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tj. dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti). Řešíme změny a rozvázání pracovního poměru (výpovědí, dohodou, okamžitým zrušením) a spory o jejich platnost.

Dále jsme připraveni Vám pomoci při řešení právních otázek souvisejících s výkonem práce a HR, např. s přípravou pracovního řádu, vnitřních předpisů nebo kolektivních smluv. Poradíme Vám také při řešení otázky dovolených, mezd, ochrany zdraví zaměstnanců, odpovědnosti za škodu apod. Máme bohaté zkušenosti ve věcech týkajících se zaměstnávání a pobytu cizinců na území ČR.

Ať už jste v pozici zaměstnavatele, nebo zaměstnance, poskytneme Vám vysoce kvalifikované a komplexní služby přizpůsobené Vašim konkrétním potřebám. Můžete se tedy na nás s důvěrou obrátit.

ODMĚNA

Při určení výše odměny za poskytované právní služby VH legal vycházíme z konkrétních okolností a předpokládaného rozsahu práce. Pracnost a obtížnost jednotlivých kauz přitom průběžně vyhodnocujeme. Svým klientům nabízíme kteroukoliv z forem stanovení výše odměny, kterou příslušný právní předpis umožňuje.

S klienty, kterým poskytujeme naše služby dlouhodobě, pracujeme zpravidla na bázi paušální odměny, jejíž výše je stanovena po vyhodnocení potřeb klienta, množství očekávané práce a její náročnosti, a která zahrnuje veškeré činnosti konané ve prospěch klienta bez ohledu na jejich odbornou a časovou náročnost, mimo hotových výdajů.

Není- li odměna sjednána, má advokát právo na minimální odměnu stanovenou pro daný typ kauzy advokátním tarifem, tj. vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb. Aktuální znění advokátního tarifu naleznete zde.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Mgr. Viktor Hastík, advokát

evid. č. České advokátní komory: 17950

IČO: 88904270

ID datové schránky: 9v5zaqw

Advokátní kancelář

Chleborádova 91/43

619 00 Brno

Zastávka autobusu č. 49 Dolní Heršpice

Řešení případných spotřebitelských sporů

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Každý advokát je povinen uvádět tuto informaci na svých smlouvách se spotřebiteli ( případně ve svých obchodních podmínkách, pokud na ně smlouva odkazuje), dále na svých webových stránkách, jestliže je advokát provozuje.

V případě sporu mezi spotřebitelem a advokátem, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne advokát spotřebiteli tyto informace v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

Poučení spotřebitele o mimosoudním řešení sporů

Dle současného znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je klientům (jakožto spotřebitelům) dána možnost mimosoudního řešení případného sporu s advokátem, a to prostřednictvím mimosoudního řešení věci skrze pověřený subjekt, kterým je v těchto případech Česká advokátní komora.

Veškeré podrobnosti k otázce mimosoudního řešení sporu klienta (spotřebitele) s advokátem, včetně podrobného návodu jak postupovat, jsou uvedeny na internetových stránkách České advokátní komory – www.cak.cz. Česká advokátní komora, Národní 16, 110 00 Praha 1, ID datové schránky: n69admd, Elektronická podatelna ČAK: epodatelna@cak.cz, Tel.: 273 193 111.

Vytvořilo Gemiler Media.

© Všechna práva vyhrazena.

Ochrana osobních údajů

Řešení případných spotřebitelských sporů

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Každý advokát je povinen uvádět tuto informaci na svých smlouvách se spotřebiteli ( případně ve svých obchodních podmínkách, pokud na ně smlouva odkazuje), dále na svých webových stránkách, jestliže je advokát provozuje.

V případě sporu mezi spotřebitelem a advokátem, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne advokát spotřebiteli tyto informace v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

Poučení spotřebitele o mimosoudním řešení sporů

Dle současného znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je klientům (jakožto spotřebitelům) dána možnost mimosoudního řešení případného sporu s advokátem, a to prostřednictvím mimosoudního řešení věci skrze pověřený subjekt, kterým je v těchto případech Česká advokátní komora.

Veškeré podrobnosti k otázce mimosoudního řešení sporu klienta (spotřebitele) s advokátem, včetně podrobného návodu jak postupovat, jsou uvedeny na internetových stránkách České advokátní komory – www.cak.cz. Česká advokátní komora, Národní 16, 110 00 Praha 1, ID datové schránky: n69admd, Elektronická podatelna ČAK: epodatelna@cak.cz, Tel.: 273 193 111.

Vytvořilo Gemiler Media.

© Všechna práva vyhrazena.

Ochrana osobních údajů

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.